Foundation before and after design for AM has been implemented

3D-printe betong?

3D-printe betong – Hva er mulig når forskaling ikke trengs? https://mil-as.no/wp-content/uploads/2024/01/mil_3d_betong_v2-Original.mp4 Hvorfor er 3D-printing av betong interessant? Betong er klodens mest brukte byggemateriale, så at

Read More »
Mechatronics Innovation Labs bytter griper på Omron TM14

Cobot – Test before invest

Cobot – Test before invest Sammen med Stiftelsen Teknologiformidling har vi et nytt prosjekt for test av kollaborative roboter.  20 norske SMBer inviteres til oss

Read More »

AM økosystem i Norge

Hva er et «AM økosystem», og hvorfor er det viktig at Norge har et? Industriell 3D-printing, heretter kalt additive manufacturing (AM), er en teknologi som

Read More »