Trenger du å teste utstyr i hardt klima?

Hvordan oppfører utstyr seg ved ekstreme temperaturer?

Hvordan tåler utstyr å stå ute i varierende vær i år etter år?

Denne type spørsmål kan besvares ved hjelp av simulert miljøtesting i et egnet klimakammer! 

I walk-in klimakammeret som står i laboratoriet hos Mechatronics Innovation Lab i Grimstad får du plass til å teste det meste. Med et volum på 40 m3 får du plass til en liten bil, en stor motor, solceller, komponenter som skal ut i rommet eller ned subsea, eller annet utstyr som må testes for varierende og krevende miljøer. Dette er blant Norges største klimakammere!

Temperaturen kan skrus opp til +80 C, og ned til -70 C, og luftfuktigheten kan ligge mellom 10 og 95%. Dette gjør det mulig å teste utstyr i hardt klima uten å sende det av gårde til et sted med et hardt miljø. Med en høy oppvarmings- og nedkjølingshastighet er det også mulig å simulere flere år med hardt klima på kort tid.

Slik miljøtesting er relevant og viktig i både produktutviklingsfasen og kvalifiseringsfasen. 

Klimakammer
Klimakammeret står klart i MIL sine laboratorier i Grimstad.

Miljøtesting i produktutviklingsfasen

Hvis et produkt skal se store temperatursvingninger, eller er designet med en lang levetid, bør man lære så tidlig som mulig hvordan temperatur og miljø påvirker produktet. Et eksempel på problematikk på et tidlig stadie er materialvalg, og egenskapene til materialer ved forskjellige temperaturer. Noen materialer vil kunne utvide seg ved høyere temperaturer, og skape utfordringer over tid. Et annet eksempel er elektriske komponenter og loggeutstyr hvor avlesning av data kan bli forstyrret ved utfordrende miljøer.

I tillegg til å teste selve produktet kan det være lurt å koble på diverse sensorer og logge-utstyr for å sikre seg god læring og et godt grunnlag for videre utvikling av produktet. 

Miljøtesting i kvalifiseringsfasen

Walk-in klimakammeret er én av maskinene som inngår i MILs testportefølje på teknologikvalifisering.

Teknologikvalifisering er en prosess for å skape tillit til en ny teknologi eller et nytt bruksområde for teknologien. Som et viktig ledd i denne prosessen må teknologien testes i relevant miljø og tilfredsstille kravene satt av bruksområdet eller gjeldende regelverk. Klimakammeret vil gi en enkel måte å teste i et relevant miljø – et rimelig alternativ til on-site testing som ofte byr på høyere kostnader og økt risiko.

MIL ønsker å se utvikling og bruk av ny og spennende teknologi og er gjerne behjelpelige i både produktutviklings- og kvalifiseringsfasen. Ta kontakt! 

Innsiden av klimakammeret. Her ser du at vi har plass til det meste!

Tekniske spesifikasjoner

Ta en kikk på våre andre artikler