Hva er et "AM økosystem", og hvorfor er det viktig at Norge har et?

Industriell 3D-printing, heretter kalt additive manufacturing (AM), er en teknologi som lover mye – ikke uten grunn! Teknologien trenger lite personell for å fungere, og utstyret er relativt beskjedent i størrelse, noe som gjør at det kan plasseres der etterspørselen er. Denne kombinasjonen gjør at AM kan bidra til å ta produksjonen hjem igjen

Dette har mange fordeler; 

Ting begynner å skje i Norge allerede, og det finnes flere kommersielle aktører som kan produsere produkter av høy kvalitet med AM-teknologi. Men for at dette virkelig skal skalere, og for at vi virkelig skal ta hjem produksjonen må vi jobbe i en spesiell retning; 

Vi må bygge opp et robust AM økosystem i Norge! 

Hva er et "AM økosystem"?

Et økosystem kan være en slags samarbeidsavtale mellom en håndfull bedrifter, men i denne artikkelen ser vi på en bredere definisjon; et bredt og nasjonalt økosystem som inkluderer Norske bedrifter generelt. 

Robuste AM økosystem inneholder en mengde bedrifter som sammen utgjør bredden og dybden av kompetanse og infrastruktur som er nødvendig for at vi skal nå vårt felles mål om å ta produksjonen hjem igjen. 

Slike økosystem er mer komplekst enn man tror ved første tanke: 

Ingen aktør vil gjøre en god jobb dersom de skal ta fatt på alle punktene over alene. 

Fra Equinor sine hjemmesider; denne figuren viser noen av aktørene som er nødvendige for at Equinors visjon om digitale reservedelslagre skal bli virkelighet. Kilde: https://www.equinor.com/energy/3d-printing

Hvordan bygger vi økosystemet?

Et økosystem kan bygges ved hjelp av marked og etterspørsel. Hvis markedet viser stor nok interesse for AM-produserte silikonprodukter i Norge, ja så vil det etter hvert dukke opp tilbud for akkurat dette. 

Men i denne sammenheng så har vi en felles interesse: Vi ønsker å ta produksjon hjem igjen, bidra til et lavere CO2-avtrykk, og sikre våre verdikjeder ved å være mindre avhengig av andre land. 

Med dette i bakhodet er det bare naturlig at vi ønsker at økosystemet skal utvikles så raskt som mulig, og at vi samarbeider tettere enn vi ellers ville gjort. Vi må være åpne og kunne dele tanker og kunnskap. Gjennom en slik deling vil vi enklere kunne identifisere hvor skoen trykker, hva slags kompetanse vi må bygge videre på, og hva slags infrastruktur som mangler i økosystemet vårt. 

Første steg inn i økosystemet

Hvordan kan du bli med i økosystemet? Bli med på Nasjonal Konferanse for AM! 

I Trondheim, 21. og 22. mars vil økosystemet dele, diskutere og vise frem hva som er mulig med denne teknologien. Og ikke minst: Vise infrastrukturen som allerede finnes i Norge. 

Hovedrollen til MIL i det norske AM økosystemet er å bidra med å bygge opp både tilbud og etterspørsel gjennom kompetanseheving, uttesting og belyse muligheter. I den forbindelse gleder vi oss til å holde et innledende foredrag om hva AM er, og hvordan det kan brukes. Dersom du ikke er godt kjent med teknologien vil du gjennom dette foredraget få kunnskapen du trenger for å følge med på resten av foredragene disse to dagene. 

Vi håper du blir på konferansen, og ikke minst blir med i det voksende AM økosystemet i Norge! 

PS: Vi er stolte over å ha blitt valgt inn i styret til Norwegian AM Cluster. Herfra skal vi jobbe hardt for at AM kan utnytte sitt enorme potensiale for Norge.