Facilitating Change

MIL er en teknologi-katapult innen mekatronikk og andre beslektede fagområder.

 • DET DIGITALE SKIFTET

  Digitalisering representerer store muligheter for alle bedrifter og vil radikalt kunne endre produksjonsprosesser, produkter og konkurranseevne.

  Vi mener tiden er inne for å endre eksisterende praksis rundt teknologi-adopsjon slik at bedriftens konkurransekraft og inntjening øker.

 • IoT, HYBRID-ROBOTIKK & 3DP

  Dette er noen av de nye teknologiområder som enkelt kan tas i bruk og dermed endre måten de ulike næringer jobber og produserer på.

  Her er kombinasjonen av lav brukerterskel og høy ytelse sentralt for å øke innovasjonsfarten.

 • VEIKART TEKNOLOGI

  Bedrifter må i dag legge et veikart for implementering av ny teknologi.

  Hos oss kommer du i gang med tilgang til den beste kompetanse og alle de siste digitale teknologier.