Et viktig verktøy for verdiskapning

Kunstig intelligens

Beslutningsstøtte

Kunstig intelligens kan se sammenhenger i komplekse systemer

Kontinuerlig læring

Estimater og prognoser blir bedre med tid

Bredt bruksområde

Kunstig intelligens er ikke lenger forbeholdt forskning, men kan tas i bruk av alle slags bedrifter

Beslutningsstøtte

Kunstig intelligens kan se sammenhenger i komplekse systemer

Kontinuerlig læring

Estimater og prognoser blir bedre med tid

Datakraft

Vivamus condimentum praesent duis himenaeos netus diam gravida tempor tristique

Kunstig intelligens er fremtiden og bruksområdet er stort allerede idag

om teknologien

Kunstig intelligens gir innsikt i data

Kunstig intelligens og maskinlæring handler om å bruke data for å gjøre ting bedre, og teknologien gir store muligheter for både offentlige og private virksomheter. Bilder, tekst, sensordata og andre datatyper kan brukes for å trene maskiner til å ta bedre beslutninger, overta manuelle arbeidsoppgaver, forutsi hendelser eller forbedre driften.

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte denne teknologien som et verktøy for økt konkurransekraft og verdiskaping.

Hos oss og våre samarbeidspartnere har vi spisskompetanse innen bruk av kunstig intelligens i industrien, og sammen med domenekunnskap fra bedriftene kan vi hjelpe med å finne de riktige problemene som kan løses ved hjelp av kunstig intelligens.

Vi bistår med:

  • Identifisere prosjekter og muligheter
  • Koble sammen eksperter med domeneeksperter for å se på mulige løsninger
  • Starte pilotprosjekter og implementering
  • Workshops innen kunstig intelligens og relaterte teknologier

AI:HUB

AI:Hub er et pågående prosjekt som har som mål å øke bruken og initiativet rundt kunstig intelligens. Gjennom AI:Hub hjelper vi bedrifter med å fornye seg ved å ta i bruk teknologien og til å starte pilotprosjekter og implementering. Her kobler vi bedrifters domenekompetanse med eksperter fra forskning eller kompetansemiljøer og ser sammen på hvordan kunstig intelligens eller andre teknologier kan hjelpe bedriftene til økt effektivisering, øke kvaliteten eller optimalisere produkt – og tjenesteutvikling.

Ta kontakt

Relevante tjenester

Oppdatert

Kurs og kompetanseheving

Lær mer om teknologien og hvordan den brukes.

Utvikling

Rådgivning

Har dere et prosjekt hvor kunstig intelligens kan løse et problem? Vi bidrar gjerne med spisskompetanse