Helse, Miljø og Sikkerhet

Vi i MIL AS og alle andre som er involvert i aktiviteter ved MIL skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom følgende prinsipper:

 

  • Vi gjennomfører risikovurderinger og iverksetter risiko og konsekvensreduserende tiltak
  • Vi tror at alle alvorlige ulykker og tap av verdier kan unngås
  • Vi fokuserer på alles helse og ønsker å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet
  • Vi ønsker å beskytte liv, verdier og immaterielle verdier for våre ansatte og kunder
  • Vi forventer at alle ansatte, innleide, kunder, besøkende og samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å unngå uønskede hendelser
  • Vi ønsker å kommunisere og være åpne på HMS saker som kan bidra til en tryggere hverdag for alle som er involvert i virksomheten
  • Vi ønsker å integrere HMS tankesettet i hele vår verdikjede og i alle forretningsprosesser
  • Vi ønsker å bevare miljøet og vil utøve en miljøbevissthet på alt vi kan påvirke
  • Vi har et mål om å begrense konsekvensene av uønskede hendelser til et minimum ved å ha riktig kompetanse og utstyr tilgjengelig

HMS-info

LOREN LOREN LOREN ipsim

Få en større innsikt i hvor mye vi verdsetter helse, miljø og sikkerhet innad i Mechatronics Innovation Lab. For alle som oppholder seg og utnytter våre tjenester og teknologi, er det nødvendig å signere diverse kontrakter. Nedenfor vil du finne kontrakter som du kan lett laste ned og signere. 

HMS-info

Dette dokumentet er et styrende dokument vedrørende Helse, Miljø og Sikkerhet i MIL AS.

klarering & godkjenning

Alt besøk eller opphold ved MIL skal klareres og godkjennes av MIL i forkant av oppholdet
Les mer

HMS - erklæring

Alt av prosedyrer, sikkerhetsregler og nødvendig informasjon skal være gjennomgått og forstått før signering.

sikkerhet

Vi setter HMS høyt og vi er ytterst insisterende på at alle våre samarbeidspartnere forstår hva sikkerhet er.
Les mer

Konfedensialitetserklæring

Konfedensialitetserklæring for arbeid og opphold ved Mechatronics Innovation Lab.

Retningslinjer

Konfedensialitet er utrolig viktig for virksomheten vi driver, for opphold og bruk av teknologien må avtale inngås.
Les mer

Covid - 19

Vi følger råd og retningslinjer som gis fra lokale og nasjonale myndigheter og ber om at besøkende gjør det samme.

Smittespredning

Unngå besøk hos oss ved symptomer, husk god håndhygiene og følg instruksjoner fra MIL-ansatte.
Les mer