Om Mechatronics Innovation Lab

MIL ble etablert med det formål å øke virksomheters konkurransekraft gjennom bruk og forståelse av ny teknologi. Gjennom involvering og tilskudd fra privat næringsliv og det offentlige har MIL bygd opp Norges største og heftigste techlab. Dette samarbeidet mellom industri, akademia og offentlig sektor har gjort at MIL i dag er en teknologisk hub av internasjonal standard.

MIL tilbyr teknologi, testutstyr og kompetanse for innovasjon innen mekatronikk og tilhørende fagdisipliner, slik som robotikk, sensorikk, autonomi, kunstig intelligens, virtuell virkelighet og industriell 3D print. Som partner i Future Materials katapulten, deltar vi med utstyr og kompetanse innen materialutvikling. Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er en del av den nasjonale infrastrukturen for innovasjon, pilot-testing, eksperimentell utvikling av industrielle produkter, systemer og tjenester for introduksjon i markedet. 

Gjennom disse kapasitetene kan MIL være med på å redusere kostnad og risiko for store og små bedrifter, samt offentlig sektor, ifm innovasjon og teknologisk utvikling.

Introduksjonsvideo

La oss vise deg hva vi holder på med i MIL og hvordan vi kan hjelpe deg i gang med dine prosjekter!

Formålet til MIL er å styrke norske virksomheters konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby tilgang på teknologi, testutstyr og kompetanse.

Med våre teknologier, ressurser og partnere bidrar vi til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi. Dette vil redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon, og redusere tid fra idè til marked. Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant, inkludert offentlig sektor.

Våre kunder kan teste ut hvordan deres eksisterende produksjonsprosess kan effektiviseres, og legge en digital strategi for bedriftens produksjon. Videre vil våre kunder kunne planlegge sin omstilling og endring for å tilpasse seg kravene til morgendagens produksjonsprosesser.

Vår visjon

Vi skal være et internasjonalt anerkjent innovasjonssenter innen mekatronikk, hvor våre kunder utvikler morgendagens produkter og produksjonsteknologi. Sammen bidrar vi til å løse store samfunnsutfordringer.

Vårt oppdrag

Vi forstår markedets behov og skal styrke våre kunders konkurransekraft gjennom innovasjon og tilgang til ny teknologi og spisskompetanse.

Hvem jobber hos MIL?

Hos MIL jobber det teknologientusiaster!

Vi brenner for ny teknologi, og for å se hvordan det kan brukes for å skape verdi i alle slags sammenhenger.

Mekatronikk introduseres

Ingeniøren Tetsuro Mori etablerer «Mechatronics» ved å kombinere "mechanics og "electronics".

1969

Første mekatronikkstudie i Norge

AID, nå Universitetet i Agder, tilbyr spesialisering innen mekatronikk

1989

Mechatronics Innovation Lab AS blir født

Universitetet i Agder stifter Mechatronics Innovation Lab AS

2015

MIL åpner dørene, og Future Materials blir til

Teknologilaboratoriet til MIL ved UiA-campuset åpner dørene. Samme år etableres Future Materials katapultsenter, og MIL blir partner.

2017

Et nasjonalt senter for teknologi og innovasjon

Idag er MIL blitt et nasjonalt senter for innovasjon og teknologi innen robotikk, kunstig intelligens, AR/VR, industriell 3D-printing og teknologikvalifisering.

Nå og fremover