Prosjekt

Cobot - Test before invest

Ønsker din bedrift å være med på den teknologiske utviklingen, være en attraktiv arbeidsplass og skape verdifull læring i organisasjonen? 

I samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling inviterer vi 20 små – og mellomstore bedrifter til et unikt prosjekt der du får muligheten til å teste ut hvordan din bedrift kan ta i bruk kollaborative roboter sammen med MIL sine eksperter. Bedriften vil få verdifull opplæring og god innsikt i verktøyene som kan gi et betydelig konkurransefortrinn. 

Vi har begrenset antall plasser – så ta kontakt for å sikre deltagelse. 

 

Deltagelse i prosjektet

Hva får min bedrift?

Identifisere case

MIL og bedriften identifiserer en prosess/oppgave der cobot kan være et godt verktøy.

Prototyping og kompetansebygging i lab

Hver bedrift vil få et 3 -4 dagers opplegg i MIL sin lab, der vi gjenskaper prosessen/oppgaven ved bruk av roboter. Gjennom disse dagene vil ansatte få hands-on introduksjon til ulike teknologier, opplæring i programmering og få testet sin prototype.

Evaluering og veien videre

MIL og bedriften vil ha oppfølging i etterkant for å bistå med business case og ulike leverandører som kan bistå i en implementering.

Ta kontakt med oss

Hva kan en kollaborativ robot gjøre for din bedrift?

Effektivitet og produktivitet

Cobots kan utføre oppgaver raskere og med større presisjon enn mennesker, spesielt i repetitivt arbeid. Dette reduserer tidsbruken, øker produktiviteten og bidrar til å opprettholde høy konsekvent kvalitet på produktene dine

Reduksjon av driftskostnader

Cobots kan arbeide uten pause, noe som betyr at de kan produsere mer på mindre tid. Med den rette implementeringen kan de bidra til å redusere arbeidskostnader, og øke lønnsomheten i din bedrift.

Sikkerhet

Cobots kan utføre arbeid som kan være skadelig for mennesker, som arbeid i farlige miljøer, tunge løft, eller arbeid som krever ekstrem nøyaktighet. Dette reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader og skaper et tryggere arbeidsmiljø.

Fleksibilitet

I motsetning til tradisjonelle industriroboter, kan cobots enkelt omprogrammeres til å utføre forskjelloge oppgaver. Dette gir bedriften muligheten til å være mer fleksible og tilpasse produksjonen etter markedets behov.

Innovasjon

Cobots representerer de nyeste teknologien innen automatisering. Bedrifter som tar i bruk denne teknologien tidlig, signaliserer at de er innovative og fremtidsrettede. Dette kan være attraktivt for lærlinger, ansatte og kunder.