Test og verifikasjon

MIL tilbyr ulike tester av prototyper og produkter med høye krav til ytelse og funksjonalitet. Vår teknologiportefølje og samarbeidspartnere muliggjør tester i henhold til ulike standarder og krav. 

Innovasjonskostnadene øker jo lenger ut i innovasjonsprosessen man kommer. For produktutviklere og designere er det derfor viktig å forstå utfordringer, finne optimale løsninger og tidlig korrigere retningen mot et optimalt produkt.

Ved å dokumentere ytelse til produkter og nye løsninger vil en også hurtigere kunne krysse gapet til større marked. Man får da større fart og økt omsetningsvekst.