MIL RR

Med MIL Robot Roadshow kan du gratis teste roboter i egen produksjon.

Hvorfor:

Produksjonsbedrifter i Norge har stort potensiale for økt grad av automasjon, spesielt ved hjelp av robotikk.
Tall fra IFR viser at den industrielle robottettheten i Norge er 50% lavere enn i Europa generelt og ca 70% lavere enn hos produksjonsbedrifter i Øst-Europa.

De største barrièrene for økt grad av robotikk er i dag kompetanse, kultur og tradisjon.
For å overkomme disse barrièrene tilbyr MIL sammen med Stiftelsen Teknologiformidling gratis utprøving av roboter hjemme hos bedriftene.

Ved å teste ulike roboter i egen produksjon vil bedriften hurtigere avdekke egne behov og implementere løsninger for økt grad av automasjon og lønnsomhet.

Ønsker du å teste roboter i din bedrift, ta kontakt her: post@mil-as.no

Innhold:

  • 1 dags opplæring i vårt senter
  • 1 ukes utprøving i egen bedrift

Pris:

Gratis!

Samarbeidspartner: https://teknologiformidling.no/