Våre tjenester

MIL tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et bredt teknologisk nettverk. Forskere, ingeniører og andre tekniske ressurser leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien ved behov.

Med vår organisasjonsform og infrastruktur kan vi tilby:

  • Nøytralitet
  • Kompetanse
  • Produksjon og test av prototype
  • Kvalifisering av nye teknologier
  • Evaluering av eksisterende prosess
  • Kobling mot eksterne partnere
  • Prosjektplan og gjennomføring
  • Workshops & innføring i ny teknologi
  • Teknologileie