Våre tjenester

MIL tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et bredt teknologisk nettverk. Forskere, ingeniører og andre tekniske ressurser leies også inn til konkrete oppdrag  ved behov.

Med vår organisasjonsform og infrastruktur kan vi tilby:

  • Nøytralitet
  • Kompetanse
  • Produksjon og test av prototyper
  • Kvalifisering av nye teknologier
  • Evaluering av eksisterende prosess
  • Kobling mot eksterne partnere
  • Prosjektplan og gjennomføring
  • Workshops & innføring i ny teknologi
  • Teknologileie