3D-print & 3D-scan

Med vår flåte av 3D printere og 3D scannere har vi muligheter for å produsere og verifisere komponenter i materialer som plast, kompositt og ulike metaller som aluminium, rustfritt stål og inconel etc. Et bredt spenn i materialer gir muligheter for å tidlig finne riktig løsning på et nytt design.