HMS

Regler for studentprosjekter i MIL-laben

Hvordan sørge for et trygt, praktisk og trivelig miljø i laben

For at vi på best mulig måte skal få til et godt samarbeid mellom MIL og studentene på UiA har vi laget noen felles kjøreregler. Målet med reglene er å sørge for at arbeid på laben kan utføres på en trygg måte, at arbeidet lar seg gjennomføre på en praktisk måte, og at det skal være trivelig å være på laben. 

For å få til dette trenger vi at alle gjør seg kjent med følgene: 

Nedenfor blir hvert punkt introdusert, og en link til alle relevante dokumenter gitt. Alle dokumenter og steg skal gjennomføres, og en bekreftelse på utførte steg skal sendes til MIL.

1) Generell HMS gjennomgang

Alle som jobber hos MIL må gjøre seg kjent med MIL sine overordnede HMS-prinsipper og prosedyrer. Dokumentet finner du via linken til venstre. 

Klikk her for å lese HMS-dokumentet

2) "Safe Job Analysis"

«Safe Job Analysis» (SJA) er en metodikk for å analysere et tiltenkt arbeid for eventuelle fare- og usikkerhetsmomenter som kan være relevante i et HMS-perspektiv. Hensikten er å kartlegge at alle deltakere har kunnskapen de bør ha, er kjent med farene arbeidet involverer, og er kjent med begrensningene. 

En SJA skal gjennomføres med en lab-ansvarlig fra MIL og signeres/bekreftes av begge parter. Dersom premissene for en SJA endrer seg (e.g. endring av arbeidsområde, eller bruk av nytt utstyr) må SJA’en oppdateres sammen med samme en MIL-representant. 

Klikk her for å laste ned malen for "Safe Job Analysis"

3) Oppførsel på laben

Det skal være trivelig for alle sammen å jobbe på MIL-laben, og for å sørge for det har vi et sett med felles kjøreregler og prinsipper. 

Dersom kjørereglene ikke blir fulgt forbeholder MIL seg retten til å ta tilbake tillatelsen til å arbeide i laben. 

4) Kontinuerlig HMS-arbeid

Et viktig prinsipp på laben, og arbeidslivet forøvrig, er prinsippet om at HMS-arbeid aldri er «ferdig». Det å opprettholde god HMS krever kontinuerlig arbeid og rapportering. 

Alle hendelser som er relevante for HMS skal rapporteres til hms@mil-as.no. Dette gjelder også nestenulykker. 

Et eksempel på noe som skal rapporteres er mangelfull eller feil bruk av HMS-utstyr. I dette bildet brukes det frakk, hansker og egnet maske.

5) Bekreftelse

Når du har utført steg 1-4 ovenfor er siste steg å bekrefte ovenfor MIL at du har lest og forstått reglene, samt gjennomgått arbeidet du skal utføre på laben sammen med en representant fra MIL og forstått eventuelle risikoer dette arbeidet inkluderer. 

Send mail til hms@mil-as.no, med følgende innhold: 

6) Spør oss

Vi er stolte over det tette samarbeidet vi har med dere studenter på UiA. Vi ønsker at dere skal lykkes og lære så mye som mulig mens dere jobber hos oss. Spør oss gjerne om dere lurer på noe! 

Mechatronics Innovation Labs ansatte arbeider med automasjon
Slik ser de to lab-ansvarlige ut. Du finner de helt sikkert i laben et sted.