Mobil robotikk

Send inn robotene der vi ikke ønsker å gå selv

Vi hjelper deg i gang.

For farlige eller utilgjengelige områder

Mobil robotikk.

Et bygg som er på vei til å rase. Et område som er utilgjengelig for mennesker. En byggeplass med uoversiktlige faremomenter. Dette er områder hvor mobile roboter kan erstatte mennesker og senke risikoen. 

1.

Kompetanseheving

Hev kompetansenivået med et kurs eller en praktisk workshop i laboratoriet vårt i Grimstad.

2.

Teknologiutprøvning

Man lærer best ved å teste teknologien selv. Lån med dere roboter og test de ut til deres egne bruksområder.

3.

Implementering

Overbevist? Vi bistår gjerne i innkjøpsprosessen av ny teknologi slik at dere får noe som passer deres bruk.

Landbaserte droner

Landbaserte droner, eller mobil robotikk, kan brukes hvor fokuset ligger på bakkeplan. Denne typen teknologi er også designet for å gå der mennesker går, i trapper og over hindre. Teknologien kan også kombineres med kamera og 3D-scannere. 

 

Luftbaserte droner

 Dersom interesseområdet ligger over bakkeplan eller over et større område kan en luftbasert drone være relevant. Denne teknologien kan kombineres med flere typer kamerateknologi og 3D-scanning. 
Samhandling mellom MIL ansatte og kollaborativ og autonomt samlebånd

utvalg

Våre mobile roboter

Vår flåte av mobile roboter ser dere nedenfor. 

Boston Dynamics - Spot

se mulighetene

Om du ønsker å vite mer om teknologien, ta kontakt!