Markforged - Metal X

Detaljer

Metallprinting uten kompleksiteten

Markforged - Metal X, Wash 1 og Sinter 2.

Metallprinting er som regel et kompetansekrevende fagområde. Det er ikke tilfellet med denne løsningen! 

Start video

Vanlige metallprintere har to problemer som gjør at terskelen for å komme igang er stor: metallpulver som stiller krav til HMS, og spesialkompetanse. Denne teknologien har fjernet begge disse hindrene for å gjøre metallprinting tilgjengelig for så mange som mulig. 

Teknologien tar i bruk et spesialfilament uten spesielle HMS-krav, og software som hjelper deg gjennom hele prosessen. 

utvalg

Tilsvarende teknologi.

Med vår flåte av kollaborative roboter vil du bli overbevist om at nytteverdien for slik teknologi er stor. I MiL hjelper vi deg med implementasjon av slik teknologi i din bedrift og hjelper deg i gang. 

SLM Solutions - SLM 280

Er du interessert i 3d printing er dette stedet å begynne.

se mulighetene

For mer detaljert informasjon om teknologien, klikk her.