humanoid robotikk

Roboter med menneskelige trekk

Vi hjelper deg i gang.

Når våre menneskelige trekk er viktig

Humanoid robotikk.

Mennesket er ikke mulig å erstatte, spesielt ikke hvor varme og relasjonen mellom mennesker er viktig. Men humanoide roboter kan hjelpe med enkelte oppgaver, for frigjøre mennesket til å fokusere på de viktige oppgavene. 

1.

Kompetanseheving

Hev kompetansenivået med et kurs eller en praktisk workshop i laboratoriet vårt i Grimstad.

2.

Teknologiutprøvning

Man lærer mest ved å teste teknologien selv. Ta med teknologien og test den til deres bruksområde.

3.

Implementering

Overbevist? Vi bistår dere gjerne med innkjøp av teknologien slik at dere får noe som passer deres bruk.

Helse

Et eksempel på bruk kan være på sykehus og andre lignende institusjoner hvor de ansatte har et stort press på hva som skal bli gjort iløpet av dagen. Mye tid blir brukt på å hente mat, hente vann, og støtte pasienter til toalettet. Mindre tid blir brukt på dialogen mellom sykepleier og pasient. Med humanoide roboter kan enkelte oppgaver automatiseres, og sykepleieren kan fokusere på pasienten. 

utvalg

Våre humanoide roboter

Vår flåte av humanoide roboter finner du nedenfor. 

Mildred & hamilton

Disse robotene har bitt verdenskjent innen utdanning og forskning.

Se mulighetene

Om du ønsker å vite mer om teknologien, ta kontakt!

Pepper

Verdens første sosiale humanoid, kapabel til å lese ansikt.

se mulighetene

Om du ønsker å vite mer om teknologien, ta kontakt!