Tjeneste

Kompetanseheving

Industriell 3D-printing og additive manufacturing

Om tjenesten

Industriell 3D-printing og additive manufacturing er et stort tema som består av en rekke teknologier, materialteknologi, digitalisering, forretningsmodeller, med mer. Det er ikke alt som er relevant for alle, og derfor har vi utarbeidet et nivåsystem på kursene våre. På den måten kan du velge hva du vil lære avhengig av ditt eget kompetansenivå og ønsket fokusområde. 

Nivå 1 er for dere som har begrenset eller utdatert kunnskap om industriell 3D-print og additive manufacturing. 

Vi tilbyr: 

 1. Introduksjonskurs
 2. Inspirasjonsforedrag

Nivå 2 er for dere som kjenner til teknologien, men ønsker å få innsikt i spesielle temaer. Som for eksempel: 

 1. Prosessen, steg for steg
 2. Hvordan teknologien blir brukt i industrien idag. 
 3. AM teknologier og materialer – Overordnet
 4. Design for AM – Overordnet
 5. Muligheter og forretningsmodeller
 6. Kompetansen som trengs
 7. 3D-scanning & reverse engineering

 

Er du ny til teknologien, men fortsatt interessert i temaene ovenfor så anbefaler vi å kombinere dette med et introduksjonskurs (Nivå 1). 

Nivå 3 er for dere som allerede kjenner til 3D-printing på et overordnet plan. På dette nivået dykker vi dypere ned i ett felt. 

 1. Teknologi – Material extrusion (FDM/FFF)
 2. Teknologi – Direct Energy Deposition (LMD & WAAM)
 3. Teknologi – Powder Bed Fusion (SLM)
 4. Teknologi – Vat Photopolymerization (SLA/DLP)
 5. Teknologi – Betongprinting
 6. Material – Termoplast & kompositt
 7. Material – Herdeplast
 8. Material – Metall
 9. Material – Betong
 10. Kvalifisering og kvalitetssikring
 11. Digitale varelagre

 

Hands-on: Vi har flere teknologier tilgjengelig i laboratoriet vårt. Dette åpner opp for praktisk og hands-on trening i ønskede teknologier. 

Det anbefales å ha kunnskap innenfor relevante temaer fra Nivå 1 og Nivå 2. 

Kursansvarlig

Ole Bjørn Portrettbilde

Ole-Bjørn Moe

Teknologiansvarlig - AM & Industriell 3D-print

Unikt

Test teknologien

Hos oss kan vi ta i bruk industrielle maskiner i kompetansehevingen. Dette gir større og bedre forståelse. 

samling

Her eller der

Ønsker du å ha kurs hos oss? Eller kanskje vi skal komme
til dere?

Fleksibelt

Ferdig pakke eller skreddersydd

Vi har ferdige pakker med kurs og presentasjoner, men vi skreddersyr gjerne noe om deres bedrift har spesielle ønsker.