Develop
Test
Accelerate

Foto:
John-Petter Thorsen

Pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester.

 • TEKNOLOGI{-}KVALIFISERING AV KOMPONENTER OG MODULER

  Det stilles økende krav til dokumentert funksjonalitet og levetid før ny teknologi kan tas i bruk, MIL legger derfor til rette for testing og teknologikvalifisering av komponenter og moduler. Det er dokumentert et stort behov for levetidstester og tester under klimapåvirkning, blant annet sterk kulde, av komponenter og moduler som inngår i de automatiserte systemene.

 • IKT, AUTOMATISERING, ROBOTISERING OG INSTRUMENTERING

  Alle disse fagfeltene er integrerte elementer i mekatronikk. Eksempelvis ser bedrifter et stadig større behov for automatiserte systemer og et økende bruk av støttefunksjoner både i egne produkter, men også i produksjonsmetoden. Instrumentering og sensorer er også sentrale elementer i mekatronikk.

  Et spesialfelt er sensorer og metoder for tilstandsovervåking og vedlikeholds-planlegging for utstyr. Dette er også fagområder med anvendelse på tvers av bransjer. Med bakgrunn i dette har MIL investert i topp moderne infrastruktur for å dekke disse behovene.

 • MATERIALTEKNOLOGI

  Det er også viktig å teste utstyr og kompetanse innen materialteknologi. Det omfatter blant annet analyse av årsak til brudd under test. Videre omfatter det kompetanse på valg av materiale til slike komponenter.

  Materialteknologi er også et fagområde der det er store synergieffekter mellom sentrale bransjer som offshoreindustrien og materialindustrien, og som også er viktig for framvoksende industrier som fornybarindustrien.

Laboratorium

 • Robotics icon

  Robotics

  Robotpark bestående av flere høyteknologiske brukervennlige roboter som skal kunne brukes på tvers av industrier og bransjer for å løse utfordringer knyttet til automatisering.

 • Material icon

  Material

  Bestående av maskiner for test av styrke, bøyning, hardhet etc

 • Simulation icon

  Simulation

  Avansert utstyr for virtuelle løsninger og miljøer.

 • Fluid power icon

  Fluid power

  En kraftig 1 MW avansert digital HPU.

 • Electrical power icon

  Electrical power

  2 MW elektisk kraft tilgjengelig.

 • High force icon

  High force

  En unik lab som har 1000 ton strekkapasitet på et designert 250kvm areal.

 • Reliability icon

  Reliability

  En mengde sensorer for dataoppsamling i diverse miljøer for blant annet tilstandsovervåkning.

 • Project hotel icon

  Project hotel

  Lukket område for testing av utstyr med hensyn til IPR, samt moderne kontorplasser, garderober, møterom og sofaområder.

 • Instrumentation icon

  Instrumentation

  Avansert måleutstyr.

 • Climate icon

  Climate

  Storskala klimakammer med temperatur og fuktighetsskala for testing av komplette moduler og utstyr..

 • Workshop icon

  Workshop

  Moderne og godt utstyrt verksted for prototyping.

 • Future production icon

  Future production

  Meget avansert Hybrid CNC maskin med metal laser og additive mulighet.

 • Lifting and Handling icon

  Lifting and Handling

  For håndtering av stort utstyr med en løftekapasitet på 50 tonn.

 • Deep Learning icon

  Deep Learning

  Infrastruktur til kraftig og effektiv parallell databehandling.

 • CM/ CBM icon

  CM/ CBM

  Avansert sensorutstyr og testmaskiner

Tjenester

Et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi{-}kvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

Mechatronis Innovation Lab tilbyr tilgang til infrastruktur, en forbindelse mellom industri og akademia og fasilitering av komplimenterende kompetanse fra et brett nettverk av partnere.

Mechatronics Innovation Lab vil kunne tilby:

 • Nøytralitet
 • Infrastruktur
 • Kompetanse
 • Testing
 • Kvalifisering
 • Kobling mot partnere
 • Prosjektplan/ gjennomføring

Kvalifisert produkt
Redusert kost og risiko
Høy kompetanse

Om MIL

Creativity is thinking up new things

Innovation is doing new things!

 - Stop talking, start doing

Formålet for MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne.

Selskapet, Mechatronics Innovation Lab AS, eies av Universitetet i Agder og består av organisasjon som står for den daglige driften. Forskere, ingeniører og annet teknisk personell leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien. Kunder har også mulighet for å leie utstyr og plass i laben og bruke eget personell til å utføre testing.

Mechatronics Innovation Lab AS er optimal plassert ved siden av UiA, Norges eneste universitet med B.Sc, M.Sc og Ph.D utdanning innen Mekatronikk. Dette er med på å overkomme noen av de definerte innovasjonsbarrierene, som avstand mellom forskningsmiljø og industri, samt tilgjengelig testfasiliteter.

Bernt Inge Øhrn
Bernt Inge Øhrn
Morten Kollerup Bak
Morten Kollerup Bak

Adresse:
Mechatronics Innovation Lab AS
Jon Lilletunsvei 9, Bygg J
4879 Grimstad

Lab ansatte

Roy Werner Folgerø (Maskinering/Robotikk)

Karl-Berge Rød (Instrumentering/Robotikk)

Carl Thomas Duus (Sveis/3d)

Sigurd Kristian Brinch (Data)

Styret

Kristin Wallvik (leder), UiA

Arnstein Hagen, NOV

Charlotte Skorup, ABB

Jøran Bøch, Egde Consulting

Michael Rygaard Hansen, UiA

Solveig Roland Svendberget, UiA

Øyvind Boye, Nymo AS

Anne Grete Ellingsen (vara), GCE NODE

Thor Arne Håverstad (vara), Teknova

 

Advisory Board

Baltasar Beferull Lozano, professor UiA

Rein Terje Thorstensen, visedekan UiA

Søren Kragholm, prosjektutvikling og -finansiering

Kjell Gunnar Robbersmyr, professor UiA

Geir Grasmo, professor UiA

Roy Werner Folgerø, labsjef UiA

Martin Choux, førsteamanuensis UiA

Ole-Christoffer Granmo, professor UiA

Top