Innovate
Verify
Implement 

 

Foto:
Makro Media

Et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi­kvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

 • Det digitale skiftet

  Vi tror tiden er inne for å tenke annerledes og endre eksisterende praksis rundt teknologi-adopsjon slik at bedriftens konkurransekraft og inntjening øker.

 • IoT, Robotikk & AI

  Dette er noen av de nye teknologiområder som enkelt kan tas i bruk og dermed endre måten de ulike næringer jobber og produserer på. 
  Her er kombinasjonen av lav brukerterskel og høy ytelse sentralt for å øke innovasjonsfarten.

   

 • Teste og Implementere

  Hos oss på MIL har du tilgang til den beste kompetanse og alle de siste digitale teknologier. Dette gjør det raskt og enkelt å komme i gang og finne hvilken løsning din bedrift må implementere.

  

Om MIL

Creativity is thinking up new things

Innovation is doing new things

 - Stop talking, start doing!

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester.

Formålet til MIL er å styrke våre kunders konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. Dette vil redusere produkters tid fra idè til marked og hurtigere implementering av ny teknologi i eksisterende prosess. Videre vil våre kunder kunne redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant.

Selskapet eies av Universitetet i Agder og Norce AS. Vi er optimalt plassert ved siden av UiA, Norges eneste universitet med B.Sc, M.Sc og Ph.D utdanning innen Mekatronikk.

Vår plassering, utstyr og partnere bidrar til å overkomme innovasjons-barrierer som avstand til forskningsmiljø og tilgjengelighet til testfasiliteter og teknologi.

Adresse:
Mechatronics Innovation Lab AS
Jon Lilletunsvei 9, Bygg J
4879 Grimstad

Org.nr: 916 274 920

 

 

Bernt Inge Øhrn
Bernt Inge Øhrn
Morten Kollerup Bak
Morten Kollerup Bak
Svein-Inge Baade Ringstad
Svein-Inge Baade Ringstad

Styret

Tor Ove Bråten (styreleder), GOT
Kristin Wallvik, UiA
Michael Rygaard Hansen, UiA
Charlotte Skorup, ABB
Elisabeth M. Støle, NORCE
Mette Harv, TTS Energy
Anstein Hagen, NOV
Geir Grasmo (vara), UiA
Anne Grete Ellingsen (vara), GCE NODE
Thor Arne Håverstad (vara), NORCE

Lab ansatte

Maskinering: Lars Erik Jåvold
Robotikk & Intrumentering: Karl-Berge Rød 
Sveis & CAD: Carl Thomas Duus 
IT: Sigurd Kristian Brinch 

Advisory Board

Baltasar Beferull Lozano, professor UiA
Rein Terje Thorstensen, visedekan UiA
Søren Kragholm, prosjektutvikling og -finansiering
Kjell Gunnar Robbersmyr, professor UiA
Geir Grasmo, professor UiA
Roy Werner Folgerø, labsjef UiA
Martin Choux, førsteamanuensis UiA
Ole-Christoffer Granmo, professor UiA

Tjenester

Pilottesting og utvikling av produkter, eksisterende produksjonsprosesser, systemer og tjenester.

MIL tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et brett teknologisk nettverk. Forskere, ingeniører og andre tekniske ressurser leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien ved behov.

Våre kunder har også mulighet for å leie utstyr og plass samt benytte eget personell til å utføre testing og vurdere ny teknologi.

Med vår organisasjonsform og infrastruktur kan vi tilby:

 • Nøytralitet
 • Kompetanse
 • Produksjon og test av prototype
 • Kvalifisering av nye teknologier
 • Evaluering av eksisterende prosess
 • Kobling mot eksterne partnere
 • Prosjektplan og gjennomføring
 • Workshops & innføring i ny teknologi
 • Teknologileie

 Info om våre tjenester:

 
     ♦ Workshop brosjyre norsk
      Workshop brochure english
     
♦ Level Up!
     ♦ Protoyping
     ♦ Test & Verifikasjon

 

Teknologi og Utstyr

MIL har en topp moderne lab som inneholder over 50 teknologier av det siste som er tilgjengelig på markedet. Med ulike teknologier innen samme felt kan bedrifter selv finne ut hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

 • Robotics icon

  Robotics

  Robotpark bestående av over 20 ulike roboter (sveiseroboter, cobots, industriell) som kan utnyttes på tvers av industrier og næringer for å øke graden av automasjon.

 • Material icon

  Material

  Ulike maskiner for test av styrke, bøyning, hardhet etc.

 • Simulation icon

  Simulation

  Avansert utstyr for virtuelle løsninger og simulering av ulike miljøer.

 • Fluid power icon

  Fluid power

  1 MW digital HPU med 2 ulike trykksystemer og max 2500 l/min flow.

 • Electrical power icon

  Electrical power

  400 Vac, 2 MW uttak for elektriske storforbrukere.

 • High force icon

  High force

  En unik lastbenk som har 1000 tonn strekkapasitet, arrangert på eget 200m² areal.

 • Reliability icon

  Reliability

  En mengde sensorer for dataoppsamling i diverse miljøer for blant annet tilstandsovervåking av prosess.

 • Project hotel icon

  Project hotel

  Lukket område for testing av utstyr med  IPR krav. Moderne kontorplasser, garderober, møterom og sofaområder er også tilgjengelige.

 • Instrumentation icon

  Instrumentation

  Avansert måleutstyr som 3D scanning, Vision- og IR-teknologi.

 • Climate icon

  Climate

  40m³ klimakammer med temperatur og fuktighetsskala for testing av komplette moduler og utstyr.

 • Verksted icon

  Verksted

  Moderne og godt utstyrt verksted fasiliteter (sveis, borr, maskin, etc).

 • Future production icon

  Future production

  Ulike teknologier (HIP, Injection molding) for fullskalatest av nye materialer.

 • Lifting and Handling icon

  Lifting and Handling

  Ulikt løfteutstyr (truck, traverskran 50T, jekketraller etc) for håndtering av stort/tungt materiell.

 • AI & Deep Learning icon

  AI & Deep Learning

  AI infrastruktur til kraftig og effektiv parallell databehandling.

 • CBM & PdM icon

  CBM & PdM

  Sensorløsninger og utstyr for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold.

 • 3D Print icon

  3D Print

  Ulike AM løsninger med industrielle 3D printere for printing i carbon, stål og aluminium.

 • Mixed reality icon

  Mixed reality

  AR & VR teknologier for fleksibel kommunikasjon og remote control.

 • AIV icon

  AIV

  Ulike selvkjørende roboter som automatiserer logistikk og gir en fleksibel prosess.

Top